Marcin Wróbel
tel. 695 087 420  wrobel@geodezja-wip.pl

Usługi Geodezyjne
od 1999 roku

Krystian Pilarczyk
tel. 693 667 609
pilarczyk@geodezja-wip.pl

Marcin Wróbel
tel. 695 087 420
wrobel@geodezja-wip.pl

Usługi Geodezyjne
od 1999 roku

Krystian Pilarczyk
tel. 693 667 609
pilarczyk@geodezja-wip.pl

Szybkość

Staramy się każdą robotę geodezyjną wykonywać jak najsprawniej. Większość praca jest jednak uzależnionych czasowo od miejscowych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej (PODGiK). Zależy nam na tym aby skrócić taki czas poprzez szybką reakcję zgłoszenia takiej roboty, poprzez dokładną ale sprawną analizę, pozyskanych z PODGiK dokumentów. Pomagamy również w wypełnianiu i przekazywaniu do Starostwa bądź Gminy różnorakich wniosków związanych z inwestycjami budowlanymi. Wspomagamy się przy tym, jeśli jest potrzeba konsultacjami z fachowcami z branży architektonicznej, budowlanej, sanitarnej itp.

Doświadczenie

Styczność z geodezją mamy już od ponad 20 lat. Doświadczenia nabieraliśmy w dużej firmie geodezyjnej, która wykonywała wiele różnego rodzaju robót, poprzez obsługę dużych inwestycji budowlanych hali, budowli mostowych, gazowni itp. a także kilometrów inwestycji liniowych , sieci gazowych, kanalizacyjnych czy wodociągowych. W tym czasie uczestniczyliśmy w wykonaniu map do celów projektowych o niezliczonej powierzchni zakresu opracowania. Nabraliśmy doświadczenia w różnorakich pracach prawnych, od sporządzania projektów podziałów, map do celów prawnych po inne czynności związanych z granicami i ogólnie własnością.

Zadowolenie

Przez lata naszej współpracy, nawiązaliśmy kontakty z wieloma firmami. Wykonywaliśmy prace geodezyjnej w każdej gminie w naszym powiecie. Zasięg robót rozszerzyliśmy także na powiaty ościenne. Wykonywaliśmy zadania w powiatach ostrowskim, kępińskim, kaliskim, wieruszowskim, krotoszyńskim a także w namysłowskim, jarocińskim, milickim, wieluńskim, oleśnickim czy pleszewskim. Zdarzały się również epizody w woj. podkarpackim czy mazowieckim. Współpracujemy z wieloma projektantami, biurami architektonicznymi dla których wykonujemy wszystkie niezbędne do projektowania pomiary. Mapy do celów projektowych, niwelacje, pomiary kontrolne itp.

A zaczęło się ...

Pracowaliśmy razem przez kilka lat w największej firmie geodezyjnej w Ostrzeszowie. Niestety po latach intensywnej działalności, firma ta zakończyła swą historię. Postanowiliśmy wypłynąć na szeroką wodę. Okazało się, że możemy płynąć jedną łódką :).

Zdobyliśmy uprawnienia geodezyjne pozwalające na samodzielne prowadzenie działalności geodezyjnej. No i się zaczęło…

Przez 10 lat wspólnej działalności nabyliśmy bardzo wielu umiejętności prowadzenia firmy, współpracy z inwestorami, pracy w różnych warunkach, prowadzenia inwestycji w swój, wypracowany sposób.

A zaczęło się ...

Pracowaliśmy razem przez kilka lat w największej firmie geodezyjnej w Ostrzeszowie. Niestety po latach intensywnej działalności, firma ta zakończyła swą historię. Postanowiliśmy wypłynąć na szeroką wodę. Okazało się, że możemy płynąć jedną łódką :).

Zdobyliśmy uprawnienia geodezyjne pozwalające na samodzielne prowadzenie działalności geodezyjnej. No i się zaczęło…

Przez 10 lat wspólnej działalności nabyliśmy bardzo wielu umiejętności prowadzenia firmy, współpracy z inwestorami, pracy w różnych warunkach, prowadzenia inwestycji w swój, wypracowany sposób.

Ponad 20 lat doświadczenia

Mapy do celów projektowych

 • aktualizacją mapy zasadniczej,
 • pomiary uzupełniające,
 • mapy pod budowę domnków jednorodzinnych,
 • hali produkcyjnych, magazynów,
 • obiektów roliczych, chlewni, obór, stajni,
 • mapy pod inwestycje liniowe, inwestycje powierzchniowe

Wytyczenia budynków i budowli

 • wytyczenie uzbrojenia terenu,
 • wytyczenie budynków,
 • wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,
 • wytyczenie sieci podziemnych,
 • wytyczenie infrastruktury technicznej,
 • wytyczenie sieci (telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej,)

Pomiary powykonawcze

 • inwentaryzacja obiektów budowlanych,
 • inwentaryzacja powykonawcza,
 • inwentaryzacja budynków,
 • inwentaryzacja uzbrojenia terenu,
 • pomiary powykonawcze do odbioru budynków,
 • geodezyjna dokumentacja odbiorowa inwestycji,
 • inwentaryzacja sieci (telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej,) pomiary na zakończenie budowy,

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • makroniwelacja terenu,
 • obliczenia nasypów ,
 • wykopów, objętości mas ziemnych ,
 • wytyczenie zagospodarowania terenu,
 • wytyczenie osi konstrukcyjnych,
 • inwentaryzacja istniejących budowli

Podziały nieruchomości

 • podział działki,
 • podziały terenów rolnych,
 • podziały terenów leśnych,
 • wydzielenie działki budowlanej,
 • wnioski o warunki zabudowy,
 • przygotowanie dokumentacji podziałowej,
 • wnioski o podział,
 • wnioski o decyzję o warunkach zabudowy

Okazanie granic

 • wyznaczenie punktów granicznych,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • ustalenie granic,
 • wznowienie kamieni granicznych,
 • rozgraniczenia działek,
 • połączenie działek,
 • scalenie działek

Pozostałe badania i pomiary

 • pomiary specjalne
 • opracowanie mapy numerycznych
  (c-geo, autocad, zwcad, geo-info, ewmapa, workewid)
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • Pomiary pomieszczeń
 • badanie pionowości obiektów ( słupów, kominów, anten itp.)
 • wytyczenia i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • zakładanie i obliczanie osnowy geodezyjnej
 • aktualizacja ewidencji gruntów i innych
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • badanie stanu prawnego

Mapy do celów projektowych

 • aktualizacją mapy zasadniczej,
 • pomiary uzupełniające,
 • mapy pod budowę domnków jednorodzinnych,
 • hali produkcyjnych, magazynów,
 • obiektów roliczych, chlewni, obór, stajni,
 • mapy pod inwestycje liniowe, inwestycje powierzchniowe

Wytyczenia budynków i budowli

 • wytyczenie uzbrojenia terenu,
 • wytyczenie budynków,
 • wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,
 • wytyczenie sieci podziemnych,
 • wytyczenie infrastruktury technicznej,
 • wytyczenie sieci (telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej,)

Pomiary powykonawcze

 • inwentaryzacja obiektów budowlanych,
 • inwentaryzacja powykonawcza,
 • inwentaryzacja budynków,
 • inwentaryzacja uzbrojenia terenu,
 • pomiary powykonawcze do odbioru budynków,
 • geodezyjna dokumentacja odbiorowa inwestycji,
 • inwentaryzacja sieci (telefonicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej,) pomiary na zakończenie budowy,

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • makroniwelacja terenu,
 • obliczenia nasypów ,
 • wykopów, objętości mas ziemnych ,
 • wytyczenie zagospodarowania terenu,
 • wytyczenie osi konstrukcyjnych,
 • inwentaryzacja istniejących budowli

Podziały nieruchomości

 • podział działki,
 • podziały terenów rolnych,
 • podziały terenów leśnych,
 • wydzielenie działki budowlanej,
 • wnioski o warunki zabudowy,
 • przygotowanie dokumentacji podziałowej,
 • wnioski o podział,
 • wnioski o decyzję o warunkach zabudowy

Okazanie granic

 • wyznaczenie punktów granicznych,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • ustalenie granic,
 • wznowienie kamieni granicznych,
 • rozgraniczenia działek,
 • połączenie działek,
 • scalenie działek

Pozostałe badania i pomiary

 • pomiary specjalne
 • opracowanie mapy numerycznych
  (c-geo, autocad, zwcad, geo-info, ewmapa, workewid)
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • Pomiary pomieszczeń
 • badanie pionowości obiektów ( słupów, kominów, anten itp.)
 • wytyczenia i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • zakładanie i obliczanie osnowy geodezyjnej
 • aktualizacja ewidencji gruntów i innych
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • badanie stanu prawnego

Realizacje w terenie